https://sites.google.com/a/loei1.go.th/thasawan/ita/ita2563


ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน

 • เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเยาวชนจิตอาสา     เมื่อวันที่20สิงหาคม2563 โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสวรรค์นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3 เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเยาวชนจ ...
  ส่ง 9 ก.ย. 2563 21:22 โดย โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ อําเภอนาด้วง
 • กิจกรรมการปลูกต้นไม้อนุรักษ์ป่าไม้ชุมชนด้วยพลังบวร เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 นักเรียนโรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ เข้าร่วมกิจกรรมการปลูกต้นไม้อนุรักษ์ป่าไม้ชุมชนด้วยพลังบวร
  ส่ง 9 ก.ย. 2563 21:19 โดย โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ อําเภอนาด้วง
 • การเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 ผู้สมัครเลือกตั้งประธานนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ประจำปีการศึกษา2563 มีทั้งหมด3 พรรคดังนี้พรรคที่ 1 เด็กชายธนากร. บุญปันพรรคที่2เด็กหญิงเกศกนก บ ...
  ส่ง 9 ก.ย. 2563 21:15 โดย โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ อําเภอนาด้วง
 • เปิดเทอมวันแรก 1 กรกฎาคม 2563 เปิดเทอมวันแรก ก่อนที่เข้าโรงเรียนนักเรียน และผู้ปกครอง ได้รับการคัดกรองตรวจวัดไข้ รับเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และเช็คชื่อ​ก่อนเข้าโรงเรียน
  ส่ง 9 ก.ย. 2563 21:11 โดย โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ อําเภอนาด้วง
 • ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 30 มิถุนายน 2563 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อปรึกษาหารือและเตรียมความพร้อม ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 30 มิถุนายน2563
  ส่ง 1 ก.ค. 2563 21:02 โดย โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ อําเภอนาด้วง
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 5 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวกิจกรรม


ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »

โปรแกรมพื้นฐานทางการศึกษา

http://training.obec.go.th/#/Login
https://portal.bopp-obec.info/obec62/
http://data.bopp-obec.info/emis/index_area.php?Area_CODE=2701
http://www.dltv.ac.th/
http://www.dlit.ac.th/home.php
http://203.159.157.29/set_index/
http://bobec.bopp-obec.info/
คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อที่จะเพิ่ม Gadget ที่ปรากฏให้คุณเห็นเท่านั้น