ติดต่อเรา : Contact

โรงเรียน
  1. หมายเลขโทรศัทพ์ 042072663
  2. อีเมล์ thasawan@loei1.go.th
ผู้บริหาร
      นายสวัสดิ์  ชานุชิต
  1. หมายเลขโทรศัพท์  0833857191
  2. อีเมล์ Krugro@gmail.com
แผนที่ (นำเข้าจาก Google Map)

โรงเรียน​บ้านท่าสวรรค์Comments