ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน


เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเยาวชนจิตอาสา

โพสต์9 ก.ย. 2563 21:22โดยโรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ อําเภอนาด้วง

    เมื่อวันที่20สิงหาคม2563 โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสวรรค์นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3 เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเยาวชนจิตอาสากิจกรรมการปลูกต้นไม้อนุรักษ์ป่าไม้ชุมชนด้วยพลังบวร

โพสต์9 ก.ย. 2563 21:19โดยโรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ อําเภอนาด้วง

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 นักเรียนโรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ เข้าร่วมกิจกรรมการปลูกต้นไม้อนุรักษ์ป่าไม้ชุมชนด้วยพลังบวร
การเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

โพสต์9 ก.ย. 2563 21:15โดยโรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ อําเภอนาด้วง

ผู้สมัครเลือกตั้งประธานนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ประจำปีการศึกษา2563 มีทั้งหมด3 พรรคดังนี้
พรรคที่ 1 เด็กชายธนากร. บุญปัน
พรรคที่2เด็กหญิงเกศกนก บุญปัน
พรรคที่3เด็กชายชยางกูล บุตรตะพรม


เปิดเทอมวันแรก 1 กรกฎาคม 2563

โพสต์9 ก.ย. 2563 21:11โดยโรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ อําเภอนาด้วง

เปิดเทอมวันแรก ก่อนที่เข้าโรงเรียนนักเรียน และผู้ปกครอง ได้รับการคัดกรองตรวจวัดไข้ รับเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และเช็คชื่อ​ก่อนเข้าโรงเรียน

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 30 มิถุนายน 2563

โพสต์29 มิ.ย. 2563 20:43โดยโรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ อําเภอนาด้วง   [ อัปเดต 1 ก.ค. 2563 21:02 ]

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อปรึกษาหารือและเตรียมความพร้อม ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 30 มิถุนายน2563


1-5 of 5