การเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

โพสต์9 ก.ย. 2563 21:15โดยโรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ อําเภอนาด้วง
ผู้สมัครเลือกตั้งประธานนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ประจำปีการศึกษา2563 มีทั้งหมด3 พรรคดังนี้
พรรคที่ 1 เด็กชายธนากร. บุญปัน
พรรคที่2เด็กหญิงเกศกนก บุญปัน
พรรคที่3เด็กชายชยางกูล บุตรตะพรม


Comments