เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเยาวชนจิตอาสา

โพสต์9 ก.ย. 2563 21:22โดยโรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ อําเภอนาด้วง
    เมื่อวันที่20สิงหาคม2563 โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสวรรค์นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3 เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเยาวชนจิตอาสาComments