กิจกรรมการปลูกต้นไม้อนุรักษ์ป่าไม้ชุมชนด้วยพลังบวร

โพสต์9 ก.ย. 2563 21:19โดยโรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ อําเภอนาด้วง
เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 นักเรียนโรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ เข้าร่วมกิจกรรมการปลูกต้นไม้อนุรักษ์ป่าไม้ชุมชนด้วยพลังบวร
Comments