ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 30 มิถุนายน 2563

โพสต์29 มิ.ย. 2563 20:43โดยโรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ อําเภอนาด้วง   [ อัปเดต 1 ก.ค. 2563 21:02 ]
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อปรึกษาหารือและเตรียมความพร้อม ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 30 มิถุนายน2563


Comments