กิจกรรมล่าสุดของไซต์

8 ก.ค. 2563 01:07 โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ อำเภอนาด้วง นำออกไฟล์แนบ สรุปรายงานข้อมูลเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจาปีงบประมาณ ๒๕๖2 (รอบ 6 เดือน).pdf จาก ข้อมูลเชิงสถิติร้องเรียนการทุจริต
8 ก.ค. 2563 01:07 โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ อำเภอนาด้วง นำออกไฟล์แนบ O31 สรุปรายงานข้อมูลเรื่องร้องเรียนการทุจร.pdf จาก ข้อมูลเชิงสถิติร้องเรียนการทุจริต
8 ก.ค. 2563 01:06 โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ อำเภอนาด้วง แนบ สไลด์2.JPG กับ ข้อมูลเชิงสถิติร้องเรียนการทุจริต
8 ก.ค. 2563 01:05 โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ อำเภอนาด้วง แนบ สไลด์1.JPG กับ ข้อมูลเชิงสถิติร้องเรียนการทุจริต
8 ก.ค. 2563 00:55 โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ อำเภอนาด้วง นำออกไฟล์แนบ 030แผนผังการร้องเรียนร้องทุกข์.pdf จาก ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
8 ก.ค. 2563 00:54 โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ อำเภอนาด้วง แนบ 030-แบบฟอร์มหนังสือร้องทุกข์.pdf กับ ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
8 ก.ค. 2563 00:54 โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ อำเภอนาด้วง แนบ 030-ช่องทางการร้องเรียน.pdf กับ ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
8 ก.ค. 2563 00:50 โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ อำเภอนาด้วง แก้ไข ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
8 ก.ค. 2563 00:48 โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ อำเภอนาด้วง แก้ไข ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
8 ก.ค. 2563 00:47 โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ อำเภอนาด้วง ย้ายหน้า ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
8 ก.ค. 2563 00:46 โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ อำเภอนาด้วง แก้ไข ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
8 ก.ค. 2563 00:44 โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ อำเภอนาด้วง ย้ายหน้า ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
8 ก.ค. 2563 00:37 โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ อำเภอนาด้วง แนบ สไลด์3.JPG กับ ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
8 ก.ค. 2563 00:37 โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ อำเภอนาด้วง แนบ สไลด์2.JPG กับ ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
8 ก.ค. 2563 00:37 โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ อำเภอนาด้วง แนบ สไลด์1.JPG กับ ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
1 ก.ค. 2563 23:14 โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ อำเภอนาด้วง นำออกไฟล์แนบ บทบาท อำนาจหน้าที่ของโรงเรียนบ้านกกดู่.pdf จาก โครงสร้างการบริหารโรงเรียน ข้อมูลผู้บริหาร อำนาจหน้าที่
1 ก.ค. 2563 23:14 โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ อำเภอนาด้วง แนบ บทบาทอำนาจหน้าที่โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์.pdf กับ โครงสร้างการบริหารโรงเรียน ข้อมูลผู้บริหาร อำนาจหน้าที่
1 ก.ค. 2563 23:13 โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ อำเภอนาด้วง แก้ไข โครงสร้างการบริหารโรงเรียน ข้อมูลผู้บริหาร อำนาจหน้าที่
1 ก.ค. 2563 23:10 โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ อำเภอนาด้วง แก้ไข โครงสร้างการบริหารโรงเรียน ข้อมูลผู้บริหาร อำนาจหน้าที่
1 ก.ค. 2563 23:08 โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ อำเภอนาด้วง แก้ไข โครงสร้างการบริหารโรงเรียน ข้อมูลผู้บริหาร อำนาจหน้าที่
1 ก.ค. 2563 23:07 โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ อำเภอนาด้วง แก้ไข โครงสร้างการบริหารโรงเรียน ข้อมูลผู้บริหาร อำนาจหน้าที่
1 ก.ค. 2563 21:02 โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ อำเภอนาด้วง แก้ไข ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 30 มิถุนายน 2563
1 ก.ค. 2563 21:01 โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ อำเภอนาด้วง แก้ไข ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 30 มิถุนายน 2563
29 มิ.ย. 2563 20:43 โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ อำเภอนาด้วง แนบ ประชุม+รูปคณะกรรมการสถานศึกษา_๒๐๐๖๓๐.jpg กับ ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 30 มิถุนายน 2563
29 มิ.ย. 2563 20:43 โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ อำเภอนาด้วง สร้าง ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 30 มิถุนายน 2563

เก่ากว่า | ใหม่กว่า