ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 2561 
ข้อมูลสรุปเรื่องร้องเรียน
      สรุปเรื่องร้องเรียน การร้องเรียนโรงเรียนบ้านบ้านท่าสวรรค์
         >>  ปี 2562  ไม่มีเรื่องร้องเรียนทุกข์ที่โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์

เอกสารแนบ

Comments